The 2nd The JQA Special Prize
Redkina Felixa
Uzbekistan
Age 15
1